Olen markkinoinnin ja viestinnän moniottelija, jonka intohimona on ostamaan houkuttavan tekstin kirjoittaminen. Strateginen ajattelu, brändin merkityksen ymmärrys ja asiakaslähtöisyys ovat kasvaneet osaksi minua pitkän media- ja mainosuran myötä.

Osaamiseni ammattinimikkeiden mukaan

Copywriter & kampanjasuunnittelija

KOUKUTTAVAA JA KOSKETTAVAA TEKSTIÄ

Näin teen vetävät, ostamaan koukuttavat tekstit:

1. Ensin tutkin kohderyhmät, tuotteiden vahvuudet, kilpailutilanteen ja kilpailijoiden viestit.

2. Seuraavaksi luon tiimin kanssa strategian, markkinointi- tai viestintäkonseptin, sovin lähetymistavan  ja kirjoittamisen tyylajin "tone of voice".

3. Sitten koittaa varsinainen kirjoitustyö. Tässä työn tilaaja on kirjoittajan ammattitaidon armoilla. Tekstituotannossa taito tuo tulosta!

4. Kun teksti on valmis, hion ja viimeistelen vielä. Kun kampanja on julki, teen seurantaa ja hion viestiä lisää tarpeen mukaan kampanjan edetessä. Kampanjan päätyttyä tehdään kunnon analyysi koko tekijätiimillä ja otetaan opiksi jatkoa varten.

Näillä koordinaateilla olen kirjoittanut markkinoinnin ja viestinnän tekstejä maan johtaville yrityksille olipa välineenä tai kanavana esimerkiksi nämä:

Sähköiset kanavat
uutiskirjeet, verkkosivustot (sekä yritys- että tuote-esittelyt), blogit, some-kanavat, verkkokampanjat, videokäsikirjoitukset ja radiomainonnan käsikirjoitukset

Painetut kanavat
suoramarkkinointikampanjat, esitteet, julisteet, messuosastojen viestit, kirjeet, tiedotteet, lehtiartikkelit sekä muutama tieteellinen ja kaunokirjallinen kirja.

Markkinointisuunnittelija

MYYNTI = ANALYYTTISYYS + LUOVUUS

Markkinointi- ja konseptisuunnittelijana olen rakentanut yrityksen tuotteista ja palveluista prospektiasiakkaille mahdollisimman houkuttelevan ja liiketoiminnallista etua tuottavan konseptin. Brändin ymmärrys, eri kanavien tunteminen ja sisällöntuotannon vahva hallitseminen ovat tärkeitä ominaisuuksia tässä tehtävässä.

Konsepti syntyy tiiviissä yhteistyössä tiimin ja asiakkaan kanssa. Uutta asiakkuutta pitsatessa on tärkeää perehtyä huolella potentiaalin asiakkaan toimialaan ja vertailla hänen tilannettaan kilpailijoihin. Tässäkin tehtävässä on riemukasta saada käyttää päätään, analyyttisyyttä. Toisaalta myös luovuuden saa laittaa likoon siinä vaiheessa, kun alkaa suunnitella, millaista pakettia asiakkaalle tarjoaa.

Olen ollut mukana markkinointisuunnittelijana saadessamme Dialogille uusia suuria asiakkaita, muun muassa Rautaruukin (SSAB), UPM:n, Fortumin, Lemminkäisen, Kiinteistömaailman ja Kemiran.

Asiakasvastaava

TYYTYVÄINEN ASIAKAS ON USKOLLINEN

Asiakasvastaavana Dialogissa vastasin sopimusten tekemisestä, budjeteista ja asiakkuuden kannattavuudesta. Tärkein osa työtäni oli mielestäni pitää asiakkaat tyytyväisenä, ja olla aina valmiina auttamaan ja palvelemaan, kun asiakas apuani tarvitsee. Tyytyväinen asiakas on uskollinen ja yhdessä onnistuminen yhdistää. Hänelle on myös helpompi myydä lisää. Uusien asiakkaiden hankkiminen maksaa aina paljon enemmän, kuin se, että pitää huolen olemassa olevista asiakkaista.

Asiakasvastaavan tehtävissä sain Dialogissa tehdä yhteistyötä muun muassa sympaattisen puunjalostusyrityksen, Kotkamillsin, samoin kuin satamaoperaattori Stevecon, Vantaan markkinoinnin (Leinelä), Kemiran ja Happi Mindsharen kanssa.

Leinelä oli kiinnostava asiakkuus, sen taustalla kun vaikutti Leinelän kehitys Oy, johon kuuluvat Vantaan markkinoinnin lisäksi rakennusyhtiöt Skanska, Lemminkäinen, Avara, Asuntosäätiö ja VVO. 

Tutustu myös yrityksiini:
Mediatassu ja Tarinatassu